สพป.สร.1 มอบบ้าน “โครงการธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน”

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เครือข่ายฯ สำโรงทาบ 2 ทำพิธีมอบบ้านมอบบ้าน “โครงการธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” ให้กับครอบครัวของ ด.ญ. ตรีชฎา ภูนุภา ร.ร.บ้านหนองอีเลิง โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สร.1 เป็นประธานในพิธี ในการนี้ประธานในพิธี กล่าวขอบคุณและชื่นชม ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จ และสนองนโยบาย “ เพิ่มโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำ “