สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พร้อมกับสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประกาศ “สถานศึกษาเขตสุจริต”

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ปข.1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.1 เป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมร่วมแสดงเจตจำนงค์ประกาศสถานศึกษาเขตพื้นที่สุจริต ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 28 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งสิ้น 118 โรงเรียน ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สพป.ปข.1

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่