สพป.พังงา ลงพื้นที่ติดตามการตรวจนับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด

          วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา  ได้มอบหมายให้ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พังงา ลงพื้นที่ติดตามการตรวจนับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ตามที่ สพฐ. ได้มอบนโยบายการปฏิบัติ และข้อสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ซึ่ง สพป.พังงา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับนักเรียน ระดับโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี การกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด  ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา