สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายวริทธิ จันทามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด อำเภอเมืองหนองคายพร้อมอำเภอสระใครร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ( Innovative Co-creator)ในสถานศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย โดยมีนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่และให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ประการหนึ่งที่สามารถสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป โดยมีการจัดการอบรม 2 จุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 1-5และเครือข่ายสถานศึกษา ที่ 15 จำนวน 300 คน