สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว ( Green Office)

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายวริทธิ จันทามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว ( Green Office) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เพื่อเป็นการประชุมวางแผน เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินสำนักงานสีเขียว ( Green Office) ในวันที่ 2 กันยายน นี้ ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีนางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผอ.สพป.นค.1และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน