สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 (เวลา 09.30 น.) นายวิรัตน์  ไกรแก้ว ผอ.สพป.นศ.3 มอบหมายให้ ดร.สุมล  ชุมทอง  รอง ผอ.สพป.นศ.3 กล่าวรายงานโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี นาย ช โชคชัย  คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงกาอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 420 คน ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านปากเชียร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช