สพป.สระแก้ว เขต 1 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมการเรียน แถะการขับเคลื่อน DLTV โรงเรียนขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมการเรียน และการขับเคลื่อน DLTV โรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนนักเรียนในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรีนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว