สพป.หนองคาย เขต 1 วันที่ 2 ของการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายวริทธิ  จันทามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ 2 ของการดำเนินการสอบ  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย โดยมีอัตราการว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 11 อัตรา  เพื่อให้การดาเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้มีการป้องกันการทุจริต ซึ่งมีคณะกรรมการที่ได้รับการประสานร่วมมือจากกองบังคับการตำรวจภูธรหนองคาย พร้อมบุคลากรในสังกัดสพป.หนองคาย เขต 1 และสพป.หนองคาย เขต 2 อย่างพร้อมเพรียงกัน