เลขาธิการ กพฐ. ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วยวันที่สองไร้ทุจริต

30 สิงหาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สนามสอบโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 1,550 คน มีการตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองผู้เข้าสอบทุกคน และเตรียมเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นอย่างดี สำหรับวันนี้เป็นการสอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ทั้งนี้ สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการสอบแข่งขันในสนามสอบต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้กับชับให้ดูแลความเรียบร้อย หากพบความเสี่ยง ปัญหา หรืออุปสรรค ให้รายงานสถานการณ์ต่างๆ ให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบโดยทันที และจากการตรวจเยี่ยมพบว่าการจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับการสอบแข่งขันครั้งนี้เปิดสอบใน 66 หน่วยสอบ 171 แห่ง ทั่วประเทศ มีตำแหน่งว่าง 3,136 อัตรา กลุ่มวิชาที่เปิดสอบ 55 กลุ่มวิชา มีผู้สมัครสอบ 159,641 คน ผู้มีสิทธิ์สอบ 159,357 คน

ศนท.สอ.รายงาน