สพป.ชัยนาท จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการเตรียมความพร้อม สำหรับเด็กปฐมวัย การส่งเสริมและพัฒนาเด็กได้ฝึกคิดวิเคราะห์ รู้จักวางแผน แก้ไขปัญหาได้ ลงมือทำเป็น กำหนดระยะเวลาการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2563          ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท โดยมีนายองอาจ พินทอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานพร้อมนำ  สวดมนต์