สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะผู้ดำเนินงาน โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน  ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการจัดการขยะฯ พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชม การดำเนินงานศูนย์ CMC ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ด้วย….