สพม.15 ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

31สิงหาคม 2563 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รอง ผอ.สพม.15 ได้รับมอบหมายจากสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมบำรุง สพม.15 ภาพ – ข่าว พินีภรณ์