สพป.ลพบุรี เขต 1 เปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก สพฐ.

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) มีชื่ออาคารว่า “อาคาร 60 ปี วันครู” มีการออกร้านเลี้ยงอาหารให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียน จำนวน 1 หลัง แบบ สปช 105/29 ซึ่งเป็นงบประมาณการก่อสร้างที่ได้รับการอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 1 หลัง จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,699,000 บาท จึงได้จัดพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 1 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส หลวงพ่อเจ้าอาวสาวัดทองแท่งนิสยาราม ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี จำนวนมาก อาทิ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)