สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมประกวดบอร์ดนิทรรศการ หรือประกวดสุนทรพจน์ เรียงความ บทความเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ ๙ แขนง ประกอบด้วย ๑. พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ ๒. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ๓. พระบิดาแห่งฝนหลวง ๔. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ๕. พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ๖. พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย ๗. พระบิดาแห่งการวิจัยไทย ๘. พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ๙. พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย