สพป.สร.1 ต้อนรับคณะ รอง ผอ.เขตพื้นที่ ฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง

                สพฐ. ได้คัดเลือก  สพป.สุรินทร์  เขต 1  เป็นหน่วยงานฝึกประสบการณ์  ระยะที่ 2  การเรียนรู้สภาพจริง  (Authentic  Learning) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่  1 – 15  กันยายน  2563  จำนวน  15  คน  โดยในวันที่  1 กันยายน  2563  สพป.สุรินทร์ เขต 1 นำโดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศ  คณะผู้รับการพัฒนา  ก่อนเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามตารางการพัฒนาต่อไป