สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1 ระดับภาคกลาง ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 04.30 – 16.30 น.>> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะฯ เข้าร่วมเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ประจำปี 2561 ระดับภาค (ภาคกลาง) จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1 ระดับภาคกลาง ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับคณะผู้มาร่วมงาน และ นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นในพิธีได้มีการกล่าวคำปฏิญาณโดยนักกีฬาอาวุโสเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณให้แก่นักกีฬาที่มาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 20 จังหวัดภาคกลาง “สพฐ. เกมส์” เกิดขึ้นจากการที่ สพฐ. ได้นำนโยบายการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษาของรัฐบาล โดยจัดทำหลักสูตรที่เน้นเรื่องทักษะการออกกำลังกาย ส่งเสริมการเล่นกีฬาสำหรับประชาชนทั่วไป และดำเนินการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นมหกรรมรวมกีฬานักเรียนครั้งแรก ระดับภาคกลาง เพื่อให้นักเรียนจาก 20 จังหวัดภาคกลาง ได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนจากทุกสังกัด นำมาแข่งขันกีฬา 7 ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเกตบอล วิ่ง 31 ขา และคีตะมวยไทย/ศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น คือ ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนในระบบการศึกษา หันมาสนใจการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะกีฬาพื้นฐานจนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ ซึ่งการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์” ระดับภาคกลาง จะคัดเลือกตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันในระดับชาติ ประเภทละ 2 ทีม โดยจัดการแข่งขันใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย / ภาคใต้ ที่จังหวัดกระบี่ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมหาสารคาม / ภาคกลาง ที่จังหวัดสมุทรสาคร / ภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี และภาคใต้ชายแดน ที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายนถึง 9 ธันวาคม 2561 จากนั้น จะจัดการแข่งขันระดับชาติรอบรองชนะเลิศ ณ สนามกีฬาในกรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 10 ถึง 15 ธันวาคม 2561 และจะจัดการแข่งขันระดับชาติรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกีฬาแห่งชาติ ต่อไป…นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)