สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา

นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อแจ้งข้อราชการ นโยบายการบริหารจัดการ แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร และ ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 บรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมและนิเทศการจัดการศึกษา วันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมนำคณะผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สถานศึกษา รักษาราชการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป.บึงกาฬ ในระหว่างวันที่  3 – 5 กันยายน 2563