++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เตรียมการพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา ++

^^วันอังคาร ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 //ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน