สพป.หนองคาย เขต 1 รับการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว ( Green Office)

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายวริทธิ  จันทามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรองผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มพร้อมบุคลากรในสังกัดเข้ารับการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว ( Green Office) จากคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยนางสาวฐิติธร  บุญเรือง อาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายธวัชชัย  โหมดเจริญ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดอุดรธานี นายพีระพัฒน์  พรชนะรัตน์ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมและนางสาววทันยา  ประทุมรัตน์ นักทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด