โครงการ Campus Global เว็บไซต์แหล่งทุนการศึกษานานาชาติ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

ด้วย สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ได้จัดทำโครงการ Campus Global เว็บไซต์แหล่งรวมรวมทุนการศึกษานานาชาติ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา การฝึกอบรมต่างๆ ทั่วโลก นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และนักวิจัยที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ campus global