สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU)

วันที่ 3 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) ว่าด้วยการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กับวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง, วิทยาลัยเทคนิคเขาวง, วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โดยมี ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ,นายวาทิช ผ่านสำแดง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ,นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กล่าวรายงาน ,นายจักรกฤษณ์ พูนดี ผอ.วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง, ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผอ.วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง และ นายบุญช่วย กั้วศรี ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ประธานกลุ่มสถานศึกษา, ผู้บริหาร, บุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3