สพม.15 ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2 กันยายน 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15  และผอ.กลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้กำหนดให้มีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 โดยมีนายภิรมย์  จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์  ชูมัง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1, นายสุพจน์  มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2  และนายสมาน เง๊าะ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ปัตตานี เขต 1ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 ณ ห้องประชุมบำรุง สพม.15….ภาพ – ข่าว พินีภรณ์