สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดกิจกรรมวันดินโลก

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3   จัดกิจกรรมวันดินโลก  โดยการร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์บูชารัตนตรัย  ณ หน้า สพป.พล.3 เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดิน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561