รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต

วันที่  3  กันยายน  2563 เวลา 16.00 น. นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวันชัย  หวังสวาสดิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต ให้มีแผนการปฎิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อการของบประมาณในการซ่อมแซมค่ายลูกเสือให้สมบูรณ์ สามารถให้ลูกเสือทุกสังกัดและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต ให้มีแผนการปฎิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อการของบประมาณในการซ่อมแซมค่ายลูกเสือให้สมบูรณ์ สามารถให้ลูกเสือทุกสังกัดและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต