โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และนายเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1เป็นหน่วยงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน พ.ศ. 2563
(7 วัน) ณ ห้องประชุมแสวง – ทวี บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี (ฝั่งพระยืน) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

และบรรยายพิเศษโดย นายเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และ นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เรื่องการพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา