การประกวดเรียงความหัวข้อ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562

ด้วยสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จะจัดการประกวดเรียงความหัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” ติดตามรายละเอียดได้ที่การประกวดเรียงความหัวข้อ ประโยขน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562