สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากรและบรรยายการบริหารงานวิชาการ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้รองรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากรและบรรยายหัวข้อการบริหารงานวิชาการ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ณ ห้องประชุมศรีบึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีการจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 5-22 กันยายน 2563 โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้ รวม 95 คน