สพม.37 จัดการประชุม ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

นายประสิทธิ์  อินวรรณา  รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย สังกัด สพม. 37 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จำนวน 24 ราย เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตลอดจนถึงหลักสูตรการประเมินและพัฒนา โดยจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สพม. เขต 37