สพป.ระยอง เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้

7 กันยายน 2563 นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  ร่วมกับคณะผู้บริหารและครูในสังกัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้บริหารคณะครูโรงเรียนวัดละหารไร่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดละหารไร่ ที่ประสบภัยไฟไหม้บ้าน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบเงิน