รองผอ.สพม.15 เป็นวิทยากรพิเศษในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการบริหารงานวิชาการ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 …ภาพ – เครือข่ายประชาสัมพันธ์ / พินีภรณ์ ข่าว