ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นวิทยากรและบรรยายหัวข้อ “พระบรมราโชบายในหลวงราชการที่10” ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากรและบรรยายหัวข้อ “พระบรมราโชบายในหลวงราชการที่10″ พร้อมกับดร.อรรถกร  ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากรและบรรยายหัวข้อ”การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์” ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ณ ห้องประชุมศรีบึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีการจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 5-22 กันยายน 2563 โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้ รวม 95 คน