ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.นค.1 และคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้มีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด