สพป.หนองคาย เขต 1 นำว่าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลหนองคาย

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบการศึกษา เข้าศึกษาดูงานการบริหารการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายโดยมีนายเอลวิส  โคตรชมพู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคายพร้อมคณะให้การต้อนรับ ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด