สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบจักรยานยนต์ให้กับนักเรียน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 มอบจักรยานยนต์ ให้กับเด็กหญิงชลดา สายพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  เพื่อไว้ใช้ในการเดินทางมาโรงเรียน  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561