สพป.ลำปาง เขต 1 จัดกิจกรรมการแข่งขัน และคัดเลือกผลงานโรงเรียนสุจริต

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการแข่งขัน และคัดเลือกผลงานโรงเรียนสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันในกิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practive ของผู้บริหาร ครู และ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตหรือผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก จำนวน 8 โรงเรียน รวมจำนวน 50 คน  ทั้งนี้ นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สพป.ลำปาง เขต 1