โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น รับมอบทุนการศึกษา โครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งได้เปิดตลาดนักวิสาหกิจ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

วันที่ 8 กันยายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และนางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายก เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และคณะ มอบทุนการศึกษาโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 318,000 บาท นอกจากนี้ในกิจกรรมดังกล่าวยังมีการมอบกายอุปกรณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งได้เปิดตลาดนักวิสาหกิจ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น และได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ด้านงานอาชีพ วิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตาและมองเห็นคุณค่าของเด็กพิการ มา ณ โอกาสนี้

 

ภิญโญ แสงสกุล
Latest posts by ภิญโญ แสงสกุล (see all)