ข้าราชการ สพป.นฐ.เขต 1 ร่วมใจจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สพป.นครปฐม เขต 1 นำโดยนายดุสิต หังเสวก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้นำข้าราชการและลูกจ้าง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยทุกคนร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฎิญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง โดมหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1