สพป.สระแก้ว เขต 1 สพป.สระแก้ว เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนตามโครงการขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

วันที่ 9 กันยายน 2563 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวลออ แก้วศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนตามโครงการขับเคลื่อนการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกิโลสาม และโรงเรียนบ้านคลองผักขม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว