สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยดร.อรรถกร  ชัยมูลและนางสาวรุ่งนภา  ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  โดยมีนายวราวิช  กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารระดับสูง ของสพฐ. พร้อมกับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งหมด 225 เขตการศึกษารวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ณ  โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก