สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

10 กันยายน 2563  นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 พร้อมด้วยนางเจือศรี พูนพิพัฒน์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต  รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษายกกำลังสอง “ยกกำลังสองการศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศ”  โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับรางวัล ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 10 – 11  กันยายน  2563 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก