ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีปิดโครงการอาชาบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รุ่นที่ 4


10 ก.ย. 63 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมพิธีปิดโครงการอาชาบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รุ่นที่ 4 โดย ม.7 พัน.8 กองทัพภาคที่ 2 รพ.ค่ายสุรนารี ร่วมกับ ศูนย์ฯ เขตฯ 11 จ.นครราชสีมา โดยมี พ.ท.สุริวัชร์ อัครพรเดชาพงษ์ ผบ.ม.7 พัน.8 ได้รับมอบหมายจากแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว อาทิ การจัดแสดงกิจกรรมอาชาบำบัด การแสดงความสามารถบนเวทีของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และนิทรรศการผลงานนักเรียน ณ สนามฝึกขี่ม้า ชมรมขี่ม้าค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รายงานข่าว : นายภิญโญ  แสงสกุล
ภาพข่าว : นายคณิน  จุลเสวก, นางสาวศุภลักษณ์ คมไธสง

ภิญโญ แสงสกุล
Latest posts by ภิญโญ แสงสกุล (see all)