ผอ.สพป.ชัยนาท เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนของศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนของศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 “สรรพยา 1 เกมส์ ปี 2561” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 ธ.ค.61 ณ สนามโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา โดยมีนายวิชัย สนเอี่ยม ผอ.รร.วัดคงคาราม หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 1 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รู้รักสามัคคี เคารพในกติกาแก่นักเรียน โดยประธานในพิธีได้ให้ข้อคิด ข้อแนะนำ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา เปิดการแข่งขัน และชมการแสดงของนักเรียน