สพป.สระแก้ว เขต 1 แสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านคลองเจริญสุขที่ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับประเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข ที่ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเหรียญทอง ระดับยอดเยี่ยม ในระดับประเทศ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก