สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ประธานดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2563  พร้อมคณะกรรมการดำเนินการให้การต้อนรับ นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในการตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2563  ซึ่งมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตแบบเข้มงวดและมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ณ สนามสอบโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย