สพฐ. แจงประเด็นหนังสือคู่มือครูพาดพิง “ขนมจีน”

วันที่ 12 กันยายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยถึงกรณีที่มีการแชร์ภาพจากหนังสือคู่มือครูของสำนักพิมพ์เอกชน ที่มีกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในหัวข้ออิทธิพลของวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ซึ่งมีภาพอดีตนักร้องสาว “ขนมจีน-กุลมาศ สารสาส” เป็นภาพประกอบ โดยระบุว่า เป็นการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม เพราะดูไม่เรียบร้อย ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากนั้น

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้เป็นลักษณะคู่มือครูที่สำนักพิมพ์จัดทำขึ้น เพื่อแจกให้ครูผู้ใช้หนังสือเรียนฉบับของสำนักพิมพ์เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทได้ โดยหนังสือดังกล่าว ไม่ใช่ลักษณะหนังสือเรียนที่เข้าระบบการตรวจประเมินคุณภาพของ สพฐ. ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 นั้น สพฐ. รับตรวจฯ เฉพาะหนังสือเรียน ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ที่ต้องส่งทั้งชุด (ประกอบด้วย หนังสือเรียน คู่มือครู และซีดี) ในกรณีหนังสือเล่มดังกล่าว จะเห็นว่ามีแบบฝึกหัดและมีคำเฉลย ไม่ใช่หนังสือเรียนสำหรับนักเรียนแต่อย่างใด
“ทั้งนี้ สพฐ. ได้แจ้งสำนักพิมพ์ให้รับทราบประเด็นปัญหาแล้ว เพื่อให้แก้ไขการนำเสนอกรณีดังกล่าวในหนังสือคู่มือครูให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ศนท.สอ.สพฐ.รายงาน