สพป.นครปฐม เขต 1 จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดการจัดงานระดับภาคกลาง ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร นั้น   เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระดับภูมิภาค  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ กำหนดการนำเสนอผลงานระดับเขตพื้นที่จำนวน  ๕ กิจกรรม ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓    :  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา    (โครงการโรงเรียนสุจริต)

ภาพตามลิงค์

https://photos.app.goo.gl/7U2YuPNYxuRYSiL49