สพป.สมุทรสงครามศึกษาดูงาน เขตสุจริต สพป.นครปฐม เขต 1

วันที่ 14 กันยายน 2563   ดร.อนุนาถ  ชื่นจิตร์  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการและลูกจ้าง ให้การต้อนรับ  ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม   นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล  รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ จำนวน  50 คน เข้าศึกษาดูงาน สพป.นครปฐม เขต 1 โดยมี ศน.วิไล  คชศิรา ศึกษานิเทศก์  บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้