สพป.พังงา จัดประชุมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้กับสถานศึกษาในสังกัด ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา (โรงเรียนบ้านปริงฯ) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา