สพม.15 เปิดบ้านต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยนายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15ได้นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม เปิดสำนักงานต้อนรับ และเพื่อเป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการพัฒนาระยะที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเรียนรู้ตามสภาพจริงการบริหารจัดการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  จำนวน 19 ราย  เมื่อวันที่  12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ภาพ – เครือข่ายประชาสัมพันธ์ / พินีภรณ์ – ข่าว