สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำ รองผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริตและร่วมกันร้องเพลง “จำขึ้นใจ” ซึ่งเป็นบทเพลงแห่งการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน พร้อมกับแจ้งข้อราชการในการปฏิบัติราชการ ต่างๆ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้มีคณะได้มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมด้วยจำนวน 23 คน ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้มีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด